» 
»
 

682, 683, 684 ve 685 sayılı 4 yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamudan ihraç, göreve iadeler, kapatılan özel tvler ve inceleme komisyonu kurulması gibi kararları içeren 4 yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı. 367 kişi kamu görevinden ihraç edilirken 124 kişi ise göreve iade edildi.

OHAL kapsamında Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 683 sayılı KHK ile 367 kişi kamudan ihraç edilirken, 124 kişi ise görevlerine iade edildi. Aynı KHK ile 2 televizyon kanalı Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilerek kapatıldı. Bu tür yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğuna karar verilerek kapatılan özel televizyon kanallarının taşınırlar ve her türlü mal varlığı, alacak, haklar, belge ve evrakları bedelsiz olarak Hazine'ye devredildi.

Kamu görevinden ihraç edilen 367 kişinin 3'ü Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan, 2'si Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan, 1'i Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansından, 10'u Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden, 2'si İller Bankasından, 134'ü İçişleri Bakanlığından (aralarında vali yardımcısı, kaymakam ve hukuk müşavirleri bulunuyor), 23'ü Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden, 2'si Türkiye İstatistik Kurumundan, 1'i Kamu Gözetimi, Muhasabe ve Denetim Standartları Kurumundan, 2'si Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden ve 186'sı Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından ihraç edildi. 

Kamudan ihraç edilen kişilerin rütbe ve memuriyetleri alınacak, görev yaptıkları teşkilata bir daha kabul edilmeyecek, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilmeyecek, doğrudan ya da dolaylı olarak görevlendirilmeyecek, uhdelerindeki her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyelikleri ve sair görevleri mahkumiyet kararı aranmaksızın sona ermiş sayılacak.

683 sayılı KHK ile göre iade edilenlerin ise 73'ü Diyanet İşleri Başkanlığında, 2'si TRT'de, 1'i Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, 8'i Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde, 2'si Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında, 8'si İçişleri Bakanlığında, 1'i Türkiye İstatistik Kurumunda ve 30'u Sağlık Bakanlığında görevlerine iade edildi. Göreve 10 gün içinde başlamayan kişiler "çekilmiş" sayılacak, göreve başlayanlara ise görevden çıkarıldıkları tarih itibariyle mali ve sosyal hakları ödenecek. Ancak bu kişiler tazminat talebinde bulunamayacak.

685 sayılı KHK ile "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu" kuruldu.

Buna göre komisyon terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirecek ve karara bağlayacak. İhtiyaç duyduğu her bilgi, belge, devlet sırlarına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla komisyon kamu kurum ve kuruluşlarından ve yargı mercilerinden talep edebilecek.

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *