» 
 

Torba Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

30 yılı aşan mesailer için emekli ikramiyesi ödenmesi, gemi, deniz ve iç su araçlarının yıllık vize harçları, yapılandırma gibi başlıkların yer aldığı Torba Kanun yürürlüğe girdi.

Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Buna göre, 30 seneden fazla hizmet süreleri bulunmasına rağmen 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenler artık 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için ikramiyelerini alacaklar. Bunun için hak sahiplerinin yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bir yıl içinde başvuru yapmaları durumunda 7500 liraya kadar olan kısmı, varsa kalan kısmı ilk ödeme tarihi itibariyle 3 ay içinde hesaplanarak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde ödenecek.

Düzenleme yürürlüğe girmeden önce başvuru yapanlar arasından dava açmamış olanlar, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte başvuru yapmış sayılacak. Ödenecek toplam ikramiye hiçbir şekilde 100 liradan az olmayacak. Davası görülmekte olanlar için ise başvuru şartı aranmaksızın, yasa yürürlüğe girdikten sonraki 3 ay içinde daha öncesi yapılan idari başvuru tarihi itibariyle kanuni faiz işletilecek ve yeni hesaplamaya göre ödenecek. Davalar ise konusuz kalmış olmaları nedeniyle karar verilmesine yer olmadığı hükmüne bağlanacak. Dava masrafları idare üzerine bırakılırken vekalet ücretinin ise dörtte birine hükmedilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarına döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında yolcu taşıma, uluslararası taşımacılık işleri harç ve damga vergisi istisnası kapsamına alınıyor. Yolcu taşımacılığı da bu kapsama dahil ediliyor.

Gemi kira ve zaman çarteri , Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemi ve yat alım, satım, ipotek, tescil, kredi, tüm navun sözleşmeleri gibi damga vergisi ve harçlardan artık muaf tutulacak. Ayrıca bu işlemler nedeniyle alınacak paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisine ve fonlara da tabi tutulmayacak.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, en az yılda 8 kez toplanacak ve kurul toplantıları başkanın çağrısı üzerine yapılacak.

Yapılandırma başvurusunu yaptığı halde madde yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödemelerini yapmayarak kanun hükümlerini ihlal edenler, bu tutarı ödemeleri gereken tarih ile maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasındaki süre için geç ödeme zammı ile 2017'nin Mayıs ayı sonuna kadar ödemelerini yapabilecek.

TOKİ'nin Yüksek Planlama Kurulu kararı kapsamında borçlanma senetleri ihracından kaynaklı tasfiye halindeki Türkiye Emlak Bankası AŞ'ye borçları, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle belirlenen tutarda Hazine Müsteşarlığı'na nakledilecek.

Sigorta prim ödemeleri Aralık 2016, Ocak 2017 ve Şubat 2017 için faizsiz olarak ekim, kasım ve aralık aylarında yapılabilecek.

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *