» 
»
 

Torba Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı! İçeriğinde neler var?

Esnaf Ahilik Sandığı kurulması, tarımsal kredi alacaklarının yeniden yapılandırılması, vergisini düzenli ödeyen mükelleflere indirim gibi maddelerin yer aldığı torba kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan kanuna göre, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden çekilen ve 31 Aralık 2016'dan itibaren takip hesaplarında izlenen tarımsal kredi alacakları yeniden yapılandırılıyor. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle üçüncü ay sonunda banka ya da kooperatife başvurulması halinde kredi alacakları yeniden yapılandırılacak ve borçların faizi yüzde 11 ile sınırlandırılacak. Faizin yüzde 6'sı Hazine, yüzde 5'i ise çiftçi tarafından karşılanacak. Eğer yapılandırılan tutar defaten ödenir ya da taksitlendirilirse ilk takist 2017 ekim sonuna kadar, izleyen taksitler ise 2018 Ekim'den başlayarak her yıl aynı ayda toplam 5 taksit halinde ödenecek.

TEDAŞ BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR
TEDAŞ elektrik borcu 15 Şubat 2017'de vadesi geldiği halde düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olanlar yeniden yapılandırılacak. Tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçları da aynı kapsama alınacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay sonunda kadar TEDAŞ'a başvuru yapıacak ilk taksit 2017 ekim ayında ödenecek. İlk taksit ödeme süresi içinde tamemen ödenirse düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih ile ödeme tarihi arasındaki geçen süreye faiz uygulanmayacağı gibi Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarına göre tutar üzerinden yüzde 50 indirim de yapılacak. Borçlar 6, 9, 12 ya da 18 eşit taksit halinde ödenebilecek ancak ilk taksit ödeme tarihinde ödenmezse bu düzenlemeden yararlanma hakkı kalmayacak.

VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER İNDİRİM ALACAK
Gelir vergisi mükelleflerinin heyecanla beklediği düzenleme de yapıldı. Artık ticari, zirai ya da mesleki faaliyeti nedeniyle finans, bankacılık, sigorta, reasürans, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç, diğer mükellefler eğer kurumlar vergisini düzenli ödüyorlarsa vergi beyannemesi üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 5 indirim alacak. Bu tutar 1 milyondan fazla olamayacak ancak Bakanlar Kurulu kararıyla bu tutar iki katına kadar artırılabilircek ya da sıfıra kadar indirilebilecek.
Vergisini düzenli ödeyene yapılacak yüzde 5 indirim 1 Ocak 2018 tarihi itibari ile verilecek olan yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerine uygulanmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.

YABANCILARA KONUT SATIŞI DÜZENLEMESİ
Satış bedelini yurt dışından getirmeleri şartıyla Türkiye'ye yerleşmeyen yabancı uyruklular ve merkezi Türkiye'de bulunmayan iş yeri ya da Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlar ilk aldıkları iş yeri ya da konutta KDV ödemeyecek. 6 aydan fazla yurt dışında yaşayan ve çalışma ve oturma izni almış olan Türk vatandaşları da konut ya da iş yeri alırken vergiden muaf olacak. KDV istisnasından yararlananlar aldıkları iş yeri ya da konutları 1 yıl süresinde satamayacak. Eğer satmak isterlerse kendilerinden alınmayan vergi tahsil edilecek. Yabancılara konut ve iş yeri satışında KDV istisnası getiren düzenleme ise 1 Nisan'da uygulamaya konulacak.

ESNAFA İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN ESNAF AHİLİK SANDIĞI
Belli şartlar çerçevesinde iş yerini kapatan veya zor durumda kalan esnafa işsizlik maaşında olduğu gibi ödeme yapmak amacıyla Esnaf Ahilik Sandığı kuruluyor. Sandık Sayıştay tarafından denetlenecek ve gelirleri Esnaf Ahilik primleri ve bunların değerlendirilmesi ile elde edile kazanç ve iratlardan oluşacak. Sandık açık verirse devlet katkı sağlayacak ve sigortalılardan alınacak ceza, gecikme zammı ve faizler ile diğer kazanç ve bağışlar sandığa girecek.
Bütçe kapsamı dışında olacak olan Esnaf Ahilik Sandığı'dan vergi kesintileri hariç kesinti yapılamayacak. Genel bütçeye bu gelirler kaydedilemeyecek. Her türlü taşınır ve taşınmazlar kuruma ait olacak ve damga vergisi hariç her türlü vergiden muaf tutulacak. Sandığın kurulmasıyla buradan ödenek alacak olanlar genel sağlık sigortalısı sayılacak ve prime esas günlük kazançlarının alt sınırının 30 günlük tutarı prime esas kazanç tutarı sayılacak. Esnaf Ahilik Sandığı kurulmasına ilişkin hükümlerin yürürlüğe giriş tarihi 1 Nisan olacak.

GSS PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRMA
Prim ve prime ilişkin borcu olmayanlardan Türkiye'de oturan Türk vatandaşlarının Türk soylu olmakla birlikte yurt dışında ikamet eden ana, baba, eş ve çocukları ile çalışma izni muafiyetindeki yabancıların ana, baba, eş ve çocukları isterlerse ikamet şartı aranmaksızın talep ettikleri tarih itibariyle genel sağlık sigortalı sayılacak.

Bunlar dışında kalan ve başka ülkede de sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayanlara genel sağlık sigortası tescili yapılacak. Ancak bu kişilerin madde yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 12 ay içinde gelişr testine başvurması halinde GSS primleri test sonucuna göre başlangıç tarihi itibariyle alınacak. Bundan kaynaklanan prim borçlarına tahakkuk ettirilen ya da ettirilecek gecikme zammı ya da cezası gibi alacaklardan ödenmemiş olanların tahsilinden vazgeçilecek. GSS prim borçlarına dair hükümler 1 Nisan'da yürürlüğe girecek.

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *