» 
»
 

Torba tasarı ile gelen yeni düzenlemeler (13 Ağustos 2016)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen torba tasarıya göre şehit yakınlarına ÖTV’siz araç satın alma imkanı, işyeri hekimi çalıştırma yükümlüğünün ertelenmesi, proje bazlı teşvik uygulaması gibi pek çok düzenleme hayata geçiriliyor.

Tasarının getirdiği yenilikler arasında dikkat çeken başlıklardan ilki Hakkari ve Şırnak’ın ilçeye dönüştürülmesi ve Cizre ile Yüksekova’nın il olması yer alıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen torba tasarıya göre Yüksekova ve Cizre il olurken, Hakkari adı Çölemerik, Şırnak ise Nuh olarak değiştirilerek ilçe oluyor.

Torba tasarıda pek çok işyerini ilgilendiren iş yeri güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü de yer aldı. Buna göre kamu kurumları ile 50 kişiden daha az çalışanı olan iş yerlerinin iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırma yükümlülük süresi uzatıldı ve 1 Temmuz 2017 olarak belirlendi. Ayrıca tasarıda yer alan maddeye göre ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu için yapılan harcamaların gider olarak indirilebilmesi imkanı getirildi.

Tasarıda kamu kurumları ve belediyelere ait taşınmazlar maddesi de bulunuyor. Bu maddede İçişleri Bakanlığı tarafından güvenlik gerekçesiyle ihtiyaç duyulan kamu kurumları ve belediyelere ait taşınmazların Hazine adına tescil ve İçişleri Bakanlığına tahsis edilmesi şeklinde yer aldı. Ayrıca kamu düzeninin ya da güvenliğin bozulması durumunda veya doğal afet olması halinde özel mülkiyetteki korunması gereken taşınmaz kültür varlıklarının onarımı ve restorasyon işleri için artık malın sahibinden onay alınmayacak.

Yine kamuda bulunan teftiş ve denetim elemanlarınca yapılan işlemlerde kişisel kusur, haksız fiil ya da sorumluluk olması halinde idarenin aleyhine tazminat davası açma hakkı getiriliyor. Ancak yapılan eylemi bu görevli kin, garez, hatır baskı veya telkinle yaptığı yönünde kanaat oluşursa idarenin ödediği tazminat görevliye rücu edebilecek.

TURİZMCİLERİN ÖDEMELERİNE ERTELEME

Torba tasarıda kabul edilen bir diğer düzenleme turizmcileri ilgilendiriyor. Kamu arazisi üzerine turizm tesisi yapmak için kendilerine tahsis edilen işletmecilerin 2016 yılında ödemesi gereken kira, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları ve izinsiz kullandıkları taşınmazlarının ecrimisillerin ödeme sürelerine de erteleme geldi. Bu ödemeler de 1 yıl erteleniyor.

Şehit yakınlarına büyük kolaylık sağlayacak madde de torba tasarıda kabul edildi. Buna göre şehit eş ve çocukları ÖTV’siz araç alabilecek. Ancak şehidin eş veya çocuğu yoksa anne veya babası aynı haktan yararlanabilecek ve ÖTV ödemeksizin araç alabilecek.

Torba tasarıdaki diğer bir madde yurt dışında eğitim alan doktorları ilgilendiriyor. Artık doktorlar yurt dışında tabiplik ya da tıpta uzmanlık eğitimlerini tamamlarlarsa 6 ay içinde Türkiye’ye dönmeleri ve 3 yıl burada çalışmak şartıyla mecburi hizmetten muaf tutulacaklar.

Yine belediyelerle ilgili bir diğer maddeye göre terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı, başkan vekili ve meclis üyelerinin yerine görevlendirmeler İçişleri Bakanı ve Vali tarafından yapılacak. Ayrıca belediye imkanlarının terör veya şiddet olaylarında destek sağlamak için kullanıldığı tespit edildiğinde o belediyenin taşınırlarına da el koyulacak.

Terör olayları sebebiyle bina ve alanlardan hasar görenlerin imar planları ve alt-üstyapı projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resen yapılacak. Hazine’ye ait tarım arazilerinin satın alınmasına ilişkin başvuru süresi de uzatılıyor ve 1 yıl daha başvuru süresi bulunuyor.

KAPATILAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU

Torba tasarıda kapatılan vakıf üniversiteleri ile ilgili maddelere göre, faaliyet izninin kaldırılmasını gerektiren durumların tespit edildiği yüksek öğretim kurumları ve kurucu vakıflarına kayyum atananların faaliyet izinleri YÖK teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılacak. Faaliyet izni kaldırılan üniversitelerde kayıtlı öğrenciler YÖK tarafından ya garantör üniversiteye verilecek ya da belirlenecek olan bir devlet üniversitesine intikali sağlanacak. Ayrıca bu nakil sonrası faaliyet izni kaldırılan yükseköğretim kurumlarının borçlarından, öğrencilerin nakledildiği yükseköğretim kurumu sorumlu tutulamayacak.

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *