» 
»
 

Torba Tasarının 80 maddesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi

Şehit yakınlarına ÖTV’siz araç, aile hekimlerinin mecburi 8 saat nöbet uygulamasının kaldırılması, vakıf üniversiteleri gibi başlıkların yer aldığı torba tasarının 80 maddesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Hakkari ve Şırnak’ın il statüsünden çıkarılmasına ilişkin madde ise metinden çıkarıldı.

Torba tasarı olarak bilinen ve “yatırımların proje bazında desteklenmesi, iki il merkezinin değiştirilmesi ve bazı kanun ve KHK’larda değişiklik yapan Kanun Tasarısı’nın 80 maddesi görüşülerek TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Ancak Hakkari ve Şırnak ile ilgili düzenleme ile terör suçu nedeniyle görevden uzaklaştırılan belediye başkanı, başkanvekili ve meclis üyeleri yerine İçişleri Bakanı ve vali tarafından görevlendirme yapılması maddeleri dört partinin ortak önergesiyle tasarı metninden çıkarıldı. Ayrıca torba tasarıda yer alan özel bütçeli idarelerin ticari amaçları kuruluş hisseleri ve varlıkları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na bildirilenler özelleştirilebileceğine ilişkin maddeyi tasarıdan çıkaran önerge kabul edildi.

Torba tasarıda kabul edilen maddelerden birisi defin ruhsatı ile ilgili oldu. Buna göre, mevtanın muayenesi sonrasında belediye tabiplerinin yanı sıra toplum sağlığı merkezi tabipleri ile aile hekimleri de defin ruhsatı verebilecek. Yerleşim yeri bazında ruhsatı kimin vereceğini ise Türkiye Halk Sağlığı Kurumu belirleyecek.

Kabul edilen bir diğer madde DSİ ile ilgiliydi. DSİ Genel Müdürlüğü muhasebe hizmetlerinin 5 yıl daha Maliye Bakanlığı personeli tarafından yürütülmesi kabul edildi. Karayolları ile ilgili düzenlemeye göre ise, erişme kontrolü uygulanan karayollarında yapılan, işletilen, işlettirilen, yap-işlet-devret modeli ile yaptırılan ve işlettirilen bina, hizmet tesisi ve bakım işletme tesisi gibi bina ve yapılar karayolu müştemilatı sayılacak ve bunlar devlet ormanlarında ise Karayollarına bedelsiz devri gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı izni ile açılan ve faal olan özel kreş ve gündüz bakımevleri 5 vergilendirme dönemi süresince kazançları kurumlar vergisinden muaf olacak.

Torba tasarının kabul edilen bir diğer maddesi ise gayrimenkul sahiplerini ilgilendiriyor. Isı yalıtımı, enerji tasarrufuna yönelik harcamalar doğrudan gider olarak indirilebilecek.

Kredi teminatını Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında sağlayan kurumların Gelir Vergisi Kanunu kapsamına giren kazanç ve iratları üzerinden vergi kesintisi kaldırılıyor. Ayrıca Bakanlar Kurulu’nda vergiye tabi işlemlerde taraf ya da aracı olanlar için vergi kesintisi yaptırma ve belirli şartlarda faklı kesinti oranı tespit ettirme yetkisi veriliyor.

Değer kağıtlar tanımında da değişikliğe gidiliyor. Buna göre değerli kağıtlar tanımına elektronik imza ile manyetik ortamda elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeler de dahil oluyor.

Torba tasarıda rektörler seçimleri ile ilgili madde de kabul edildi. Artık rektörler en fazla 3 kişiyi rektör yardımcısı olarak seçebilecek ve kendisine yardım etmek üzere üniversitenin aylıklı profesörleri arasından kendi rektörlük süresiyle sınırlı olmak şartıyla seçebilecek.

Vakıf üniversitelerinin yapılan denetimler sonucunda faaliyet izni ortadan kaldırılan yükseköğretim kurumları ile kurucu vakıfa kayyum atanan bu kurumların faaliyet izni YÖK’ün teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılacak. İlgili vakıf yükseköğretim kurumunun kuruluş kanununun da yürürlükten kaldırılabilmesi için bu durum YÖK tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na bildirilecek. Faaliyet izni bu şekilde kaldırılmış vakıf üniversitelerine kayıtlı öğrenciler, garantör üniversiteye veya bir devlet üniversitesi belirlenerek oraya YÖK tarafından intikal ettirilecek.

Bu kurumların mal varlıklarının tasfiye süreci ise Türk Medeni Kanunu’nda yer alan resmi tasfiye hükümlerine göre yapılacak ve süreç Maliye Bakanlığı ile YÖk tarafından başlatılacak. Tasfiye işlemlerinden vergi, resim ve harç alınmayacak. Tasfiye memurları da ceza mahkemesi kararıyla görevine açıkça aykırı davrandığı tespit edilmedikçe mali ve idari yönden sorumlu tutulmayacak. Tasfiye sürecindeki vakıf yüksek öğretim kurumu aleyhine ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz dahil olmak üzere hiçbir icra takibi yapılamayacak. Üzerinde böyle bir bloke varsa kaldırılacak ve tasfiye sürecinde zaman aşımı işlemeyecek. Tasfiye süreci bitiminde kalan mal varlığı kurucu vakfa geçecek. Öğrencilerin nakledildiği yükseköğretim kurumu faaliyet izni kaldırılan üniversitenin borcundan sorumlu olmayacak.

İstanbul’da Engelsiz Eğitim Vakfı tarafından İstanbul Kent Üniversitesi adında bir vakıf üniversitesi kurulacak.

Devlet üniversiteleri ile Sağlık Bakanlığı arasında işbirliği yapılacak. İlgili üniversite ile özel hastane yetkili makamları protokol imzalayacak ve YÖK’ün de onayıyla uygulamaya konulacak. Özel hastane, üniversite için sağlık uygulama ve araştırma merkezi kabul edilecek.

Yurt dışında tabiplik ya da tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayan tıp doktorları, 6 ay içinde Türkiye’ye dönmek ve en az 3 yıl Türkiye’de fiilen çalışma mecburiyetinden muaf tutulacak. Tabi bu düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten önce eğitimini tamamlayanları kapsıyor.

Aile hekimlerinin en az 8 saat nöbet tutma zorunluluğu kaldırıldı ve aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına belirtilen yerlerde mesai saatleri ve haftalık çalışma süresi dışında nöbet verilmesi yönündeki madde kabul edildi.

Şehit eş ve çocuklarına ÖTV’siz araç alabilme hakkı getirildi. Eğer şehidin eş ya da çocuğu yoksa anne veya babası bu uygulamadan yararlanabilecek.

Kamu kurumlarında ve 50’den az çalışanı olanlar için iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi görevlendirme yükümlülük süresi de 1 Temmuz 2017’ye kadar uzatıldı.

Turizm tesisi yapılması amacıyla işletmecilere tahsis edilen kamu arazilerinden 2016 yılı için alınması gereken kira, kullanma izni bedelleri ile hasılat payları ve izinsiz kullanılan Hazine taşınmazlarının ecrimisillerin ödeme süreleri de bir yıl ertelendi.

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *