» 
 

Yerli malı belgesi nedir ve nasıl alınır? Yerli malına fiyat avantajı hangi ürünlerde geçerli?

Eylül 2014'te yürürlüğe girin tebliğ ile birlikte adını sıkça duyduğumuz "yerli malı belgesi' konusuna ilişkin detayları derledik. Tebliğe göre kamu ihalelerinde orta ve yüksek teknolojili ürünler için yerli malı belgeli ürün teklif eden firmalara yüzde 15 fiyat avantajı sağlanıyor. Peki yerli malı belgesi nasıl alınır? İşte tüm detaylar.

Kamu İhale Kurumu (KİK) kapsamındaki fiyat avantajı uygulanacak mal alımı ihalelerinde malın yerli malı olması ve belgelendirilmesi ne ilişkin usul ve esasların belirlendiği Yerli Malı Tebliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Tebliğin yayınlanması akabinde  yürütülen çalışmalarla "yerli malı belgesi'ne ilişkin tüm detaylar da netleşmiş oldu. Ürün üzerindeki yerli katkı yüzde 51'i geçiyor ve bu durum başvuru sonrası belgelendirilebiliyor ise kamu alımlarında yüzde 15 fiyat avantajı hakkı da kazanılmış oluyor. Tebliğe göre üreticilerin Yerli Malı Belgesini alabilmeleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) web adresi üzerinde bu hususa özel olarak hazırlanmış sayfadan dilekçe örneğini indirip başvuru yapmaları ve süreci takip etmeleri gerekiyor.

Kamu alımlarında 4734 sayılı kanun ve Yerli Malı Tebliği esasları çerçevesinde fiyat avantajı sağlanması gereken ürünlerin bazıları haberimizde yer alıyor. İşte 4734 sayılı kanun kapsamında getirilen düzenlemelerle kamu ihalelerinde yüzde 15 fiyat avantajı sağlanacak ürün gruplarından bazıları ve teknoloji seviyeleri.

Orta teknolojili ürünler kapsamında kamu alımlarında yerli malı için fiyat avantajına sahip ürünlerden bazıları şöyle: 

Hidrolik sistemleri ve başka amaçlarla kullanılan yağlar, Hidrolik amaçlı sıvılar, Hidrolik, fren sıvısı, Özel alkoller, Beyaz alkol, Isı üretimi için güneş kollektörleri, Güneş fotovoltaik modülleri, Güneş enerjisi tesisatı, kandiyum, Itriyum, Niobyum, Osmiyum, Renyum, Paladyum, Tarım makineleri, Toprağın hazırlanması ya da ekim amaçlı tarım ve orman makineleri, Pulluk ya da diskli tırmıklar, Tırmıklar, biçici, ekici, ot sökücü veya çapalar, Tohum ekici, fidan dikici veya ağaç taşıma makineleri, Gübreleme makine ve ekipmanı, Gübre dağıtıcıları, Çim alanları ya da spor sahaları için biçki ruloları, Hasat ve harman makineleri, Biçerler, Ot biçme makineleri, Bahçe çimi, park ve spor sahaları için çim biçme makineleri, Ot hazırlama cihaz ve makineleri, Ot veya saman balyalama makineleri, Ot veya samanı toplayıp balyalamaya yarayan makineler, Hasat ve harman makineleri, Tarım ve bahçecilik için sıvı veya toz atma veya püskürtme cihazları, Tarımda kullanılmaya yönelik kendinden yüklemeli ve boşaltmalı römork ve yarı römorklar, Tarımda kullanılmaya yönelik kendinden yüklemeli römorklar, Tarımda kullanılmaya yönelik kendinden boşaltmalı römorklar Orta Teknoloji, Tarımda kullanılmaya yönelik kendinden yüklemeli yarı römorklar.

Tarımda kullanılmaya yönelik kendinden boşaltmalı yarı römorklar, Tarım veya ormanda kullanılmaya yönelik ihtisas makineleri, Yumurtaları, meyveleri ya da diğer tarım ürünlerini temizlemeye, ağırlık ve büyüklüklerine göre ayırmaya yönelik makineler, Yumurta, meyve ve tarım ürünlerini temizleme makineleri, Yumurta temizleme makineleri, Meyve temizleme makineleri, Yumurta, meyve ve tarım ürünlerini büyüklük yada ağırlıklarına göre sıralama veya ayırma makineleri, Yumurtaları büyüklük yada ağırlıklarına göre sıralama veya ayırma makineleri, Meyveleri büyüklük yada ağırlıklarına göre sıralama veya ayırma makineleri, Tohum, tahıl ya da kuru sebzeleri temizleme, büyüklük yada ağırlıklarına göre sıralama veya ayırma makineleri, Süt sağma makineleri, Hayvan yemi hazırlama makineleri, Arıcılıkta kullanılan makineler.

Tavukçuluk makineleri, Tavukçulukta kullanılan kuluçka makineleri ve civciv bakım üniteleri, Traktörler, Yaya tarafından kumanda edilen tarımsal amaçlı traktörler, Cer motorlar, Tarım ve ormancılık makinelerinin parçaları, Tarım makineleri parçaları, Orman makineleri parçaları, Kol saatleri, Kronometreli saatler, Sentetik dokuma elyafları, Plastik boya tutkalı, Sentetik kauçuk ve elyaflar, Sentetik kauçuk, Sentetik elyaf ve lifler, Sentetik çekme elyaf, sentetik kıtık elyaf, Yüksek dayanıklılıklı elyaf, Tekli dokuma ipliği, Tekli sentetik elyaf, sentetik monofilament, Suni elyaflar, Suni devamlı elyaflar, Polipropilen, Suni dokuma ipliği, Posta pulu askıları ve tutucuları, Mürekkep, Matbaa mürekkebi, Kıymetli taşlar üzerine oyma desen mürekkebi, Çini mürekkebi, Gazlar, Endüstriyel gazlar, Hidrojen, argon, asalgazlar, azot ve oksijen, Argon, Asal gazlar, Helyum, Krom hidroksit, Manganez hidroksit, Kurşun hidroksit, Bakır hidroksit...

Orta teknoloji sınfında bulunan ve yerli malı belgesine sahip olunması halinde kamu ihalelerinde yüzde 15 fiyat rekabet avantajı sağlanacak ürünler listesi şöyle devam ediyor:

Magnezyum hidroksit, Tabaklama ve boyama ektraktları, tabaklayıcı ve boyayıcı maddeler, Boyama ektraktları, Tabaklama ektraktları, Tanenle, Boyayıcı maddeler, Nitritler, Azitler, Silisitler, Tooritler, Rafine sülfür, Halojen , Alkali metaller, Civa, Hidrojen klorit, inorganik asitler, silikon dioksit ve sülfür dioksit,  İnorganik asitler, Sülfürik asit, Fosforik asit, Polifosforik asit, Hekzaflorosilisik asit, Silikon dioksit , Hidrojen klorit, Temel inorganik kimyasal madde olarak hidroksitler, Metal oksitler,  Demir piritleri ve demir oksitleri, Sodyum hidroksit, Kostik soda, Likit-sıvı soda, Sülfür bileşikleri, Sülf, Karbon, Hipokloritler ve klorotlar,, Sodyum hipoklorit,  Sülfitler, sülfatlar, nitratlar, fosfatlar ve karbonatlar,  Sülfidler, sülfitler ve sülfatlar, Diğer çeşitli sülfitler, Hidrojen sülfit, Polisülfitler, Sülfatlar, Sodyum tiyosülfat, Demir sülfat , Alüminyum sülfatları, Sodyum sülfat, Demir sülfat, Bakır sülfat, Fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve polifosfatlar, Sodyum hekzametafosfat, Fosfatlar, Karbonatlar, Sodyum karbonat, Sodyum bikarbonat, Nitratlar, Diğer çeşitli metal asit tuzları , Potasyum permanganat, Oksometalik asit tuzları.

Diğer çeşitli inorganik kimyasal maddeler, Ağır su, diğer izotoplar ve bunların bileşikleri, Sodyum silikat, Borat ve perboratl,Sentetik değerli taşlar, Sentetik yarı değerli taşlar, Hidro karbonlar, Doymuş hidro karbonlar, Doymuş asiklik hidrokarbonlar, Metan, Etilen, Propen, Büten, Asetile, Doymuş asiklik hidrokarbonlar, Doymamış hidrokarbonlar,  Doymamış asiklik hidrokarbonlar, Doymamış siklik hidrokarbonlar, Benzen, Toluen, O-ksilenler, M-ksilenler, Stiren, Etilbenzen, Diğer halojenli hidrokarbon türevleri, Tetrakloroetilen Orta, Alkol türevleri, Fenoller ve türevleri, Alkoller, Etil alkol, Endüstriyel monokarboksilik yağ asitleri, Rafine işlemleri sırasında ortaya çıkan asit yağları, Karboksilik asitler, Asetik asit,. Perasetik aset, Doymamış monokarboksilik asit ve bileşenleri, Metakrilik asit esterleri Akrilik asit esterleri, Aromatik polikarboksilik ve karboksilik asitler, Azot fonksiyonlu organik bileşikler, Amin fonksiyonlu bileşikler, Oksijen fonksiyonlu amino bileşikleri, Üreinler, Azot fonksiyonlu bileşikler, Kükürtlü organik bileşikler, Aldehit, keton, organik peroksitlar ve eterler, Aldehit fonksiyonlu bileşikler, Keton ve kinon fonksiyonlu bileşikler, Organik peroksitler, Etilen oksit, Eterler.

Boyama işlemleri için bitkisel türevler, Sodyum nitrat, Sülfanitrik asitler, Amonyak, Likit-sıvı amonyak, Amonyum klorit, Zararlı bitkileri yok edici ilaçlar, Bitkilerin büyümesini düzenleyici ilaçlar, Dezenfekte ediciler, Fare zehirleri, Mantar öldürücü ilaçlar, Primer formdaki plastikler , Primer formdaki etilen polimerleri, Primer formdaki propilen polimerleri, Primer formdaki stiren polimerleri, Primer formdaki vinil polimerleri, Primer formdaki vinil asetat polimerleri, Primer formdaki akrilik polimerleri, Primer formdaki polyesterler, Primer formdaki poliamitler, Primer formdaki üre reçineleri, Primer formdaki amino reçineler, Primer formdaki silikonlar, Sevk barutları, Prepergol yakıtlar, Diğer çeşitli patlayıcılar, Dinamit, TNT, Nitrogliserin,  İşaret fişekleri, yağmur bombaları, sis bombaları ve havai fişek malzemeleri, Kuş korkutma fişekleri, Havai fişekler, Kapsül, tapa, ateşleyici ve elektrikli detanatörler (patlatıcılar), İnce ve çeşitli kimyasal ürünler, Tutkallar, Jelatinler, Gresler ve yağlama müstahzarları, Yağlama müstahzarları, Sondaj çamuru, Silikon gresi, Sondaj sıvıları, Mineral yağlar için katkılar.

Yangın söndürme tozu, Yangın söndürme malzemesi,  Yangın söndürme bombası, Hidrolik fren sıvılar, Buz giderme malzemeleri, Antifriz müstahzarları, Kimyasal yapısı değiştirilmiş yağlar, Kalıp macunları, Diş mumu, Cilalama malzemeleri, Aktif karbon, Yeni aktif karbon, Tekrar oluşturulmuş aktif karbon, Sabun, kolonya gibi kimyasal tuvalet malzemeleri, Peptonlar ve protein özleri, Kimyasal katkı maddeleri, Dökümhane kalıp ve maçaları için hazır yapıştırıcılar, Çimento, harç veya beton katkı maddeler, Petrol ve gaz endüstrisinde kullanılan kimyasal ürünler, Sondaj deliği kimyasalları, Pıhtılaştırma maddes, Disk şeklinde kimyasal elementler, Çeşitli kimyasal ürünler, Radyatör sıvıları , Su ile işlenmiş yumuşatmada kullanılan kimyasal maddeler, Pas önleyici ürünler, Gliserin, Enzimler, Otomatik yazı makineleri, kelime işlem makineleri, Kelime işlemciler, Fotokopi ve ısı tatbiki suretiyle kopya alma ekipmanı, Fotokopi makineleri, Fotokopi ekipmanı, Çoğaltma ekipmanı, eksir makineleri, Çoklu faks bağlantı makineleri, Dijital vericiler , Dijital çoğaltıcılar, Ofis tipi ofset baskı makineleri, Dijital ofset sistemleri, Dijital ofset ekipmanları, Ofis içi ve kurumsal kullanımlı iş makineleri, Bilet kontrol makineleri, Otomatik para bozma makineleri, Mumlu teksir makineleri, Katlama makineleri, Perfore delik açma makineleri, Metal para işleme makineleri, Metal para ayırma makineleri, Metal para sayma makineleri.

Metal para sarma makineleri, Fuserlar, Fuser yağı, Fuser lambaları, Fuser filtreleri, Fuser kitleri, Fotokopi düzenek ve makinelerinin aksam ve parçaları, Toner kartuşları, Lazer yazıcılar / faks makineleri için tonerler, Fotokopi için tonerler, Veri işleme ve araştırma ve dokümantasyon merkezleri için tonerler, Postane ekipmanı, Gönderi bedeli tespit ve basma makineleri, Kağıt ya da zarf katlama makineleri, Zarf istifleme makineleri, Adres yazma makineleri, Postacılık makine ve donanımları, Posta açma makineleri, Posta mühürleme makineleri, Pul iptal makineleri, Evrak tasnif makineleri, Posta tasnif ekipmanı, Banknot sayma makineleri, Ayırıcılar/tasnifçiler, Postalama ekipmanı.

Toplu postalama ekipmanı, Hesap Makineleri, Cep tipi hesap makineleri, Masaüstü hesap makineleri, Baskılı hesap makineleri, Hesap makineleri, Muhasebe makineleri ve yazar kasalar, Muhasebe makineleri, Yazar kasalar, Zarflara gönderi bedel damgalarını işyerinde basmaya yarayan makineler, Bilet kesme makineleri, Araç sayma makineleri, Otomatik ücret tahsilat makineleri, Daktilolar, Elektronik daktilolar, Tarih veya numaralandırma makineleri , Kimlik belgesi baskı makineleri, Etiket uygulama makineleri, Etiket yapma makineleri, Otomatik etiketleme sistemleri , Yarı otomatik etiketleme sistemleri, Etiket makineleri, Çek ciro etme ve çek yazma makineleri, Çek ciro etme için kullanılan makineler, Çek yazma makineleri, Tepegöz, Doküman kıyma makineleri, Mürekkep kartuşları, Mürekkep şeritleri, Faks şeritleri, Yazarkasaların şeritleri, Elektronik tahtalar veya aksesuarlar, Manyetik tahtalar, Manyetik kartlar için silgiler, Piyango makineleri.

Yüksek Teknoloji ürünler kapsamında kamu alımlarında yerli malı için fiyat avantajına sahip ürünlerden bazıları şöyle: 

Çekme makineleri, Veri işleme makineleri (donanım), Ana bilgisayarlar, büyük sistem bilgisayarlar, Süper bilgisayarlar, Ana bilgisayar donanımları, Bilgisayar platformları, Bilgisayar konfigürasyonları, Merkezi işlem birimi (CPU) veya işlemciler, Mini bilgisayar donanımları, Minibilgisayarlar için merkezi işlem birimleri, Kişisel bilgisayarlar, Taşınabilir bilgisayarlar, Mikrobilgisayarlar için merkezi işlem birimleri, Manyetik ya da optik okuyucular, Optik okuyucular, Bilgisayar ile kullanılan tarayıcılar, Optik karakter tanıma donanımı, Barkod okuyucular, Manyetik kart okuyucular, Delikli kart okuyucular, Sayısal haritacılık donanımı, Sayısal kadastro haritaları, Bilgisayar ekranları ve konsollar, Bilgisayar terminalleri, bilgisayar uç birimleri, Konsollar, Monitörler, Düz panel ekranlar, Dokunmatik ekran monitörler , Çevre donatımı, Yazıcılar ve çiziciler, Lazer yazıcılar,  Nokta vuruşlu yazıcılar, Renkli grafik yazıcılar, Çiziciler, Mürekkep püskürtmeli yazıcılar, Kodlayıcılar, Merkezi denetim birimi, Ortam depolama ve okuma cihazları, Bilgisayar saklama birimleri, Manyetik kart saklama birimleri, Manyetik teyp saklama birimleri, Manyetik disk saklama birimleri, Sabit disk sürücüler, Doğrudan erişimli bilgi saklama aygıtları, Bağımsız diskler yedek dizisi (RAID), Kaset taşıma donanımı, Otomatik teyp-kaset takma, çıkarma, arşive kaldırma donanımları, Flash bellek depolama aygıtları, Disk denetleyici, Akıllı kart okuyucuları, Parmak izi okuyucular, Kombine akıllı kart ve parmak izi okuyucu, Bilgi saklama ve depolama ortamları, Manyetik diskler, Optik diskler, Kompakt diskler (CD), Dijital çok yönlü diskler (DVD), Bellek depolama ortamı, Flaş bellek, Manyetik bantlar.

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *